Rèm hạt gỗ Hương chữ "Phúc-Lộc-Thọ" và 6 quả trám, trên bằng dưới sóng

Rèm hạt gỗ Hương chữ “Phúc-Lộc-Thọ” và 6 quả trám, trên bằng, dưới sóng treo phong thủy cho nhà thờ họ Trần tại Ý Yên, Nam Định, Việt Nam

Trả lời