Rèm hạt gỗ Hương cho nhà thờ

Rèm hạt gỗ Hương chữ “Phúc-Lộc-Thọ” và 6 quả trám, trên sóng, dưới sóng treo phong thủy cho nhà thờ

Trả lời