Locations for Rèm Thanh Nhàn. 1
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội 100000, Việt Nam]]>
20.95681393140171 105.74337663531743 1500 0 relativeToGround 105.74337663531743,20.95681393140171,0